Sulfan a sirouhlík

7. února 2012 v 13:59 | Ivetak |  Referáty
Sulfan
Fyzikálně chemické vlastnosti sulfánu
Též sirovodík
Chem. Značka H2S
Sloučenina síry a vodíku
Bezbarvý plyn
Těžší než vzduch - hromadí se v nejnižších částech místnosti
V nižších koncentracích páchne charakteristicky po zkažených vejcích
Ve vyšších koncentracích není čichem postřehnutelný, neboť ochrnuje zakončení čichového nervu
Je vysoce toxický, akutní toxicitou je srovnatelný s kyanovodíkem
Teplota tání -86 oC
Teplota varu -60,2 oC
Extrémně hořlavý
Se vzduchem tvoří výbušnou směs
Reaguje prudce s oxidovadly
Ve vodě urychluje korozi některých kovů
Vznik a výskyt sulfánu
Vzniká při hnití organických látek, obsahujících bílkoviny - vzniká odbouráváním cysteinu, hodně cysteinu obsahují např. vejce, takže ve skutečnosti nepáchne sulfan po shnilých vejcích, ale shnilá vejce po sulfanu
Sirovodík se vyskytuje v přírodě v okolí sirných pramenů, jezer
může se rovněž tvořit v solných bažinách
uvolňuje se také z močůvky v chovech dobytka
Hromadí se především v odpadních jámách a kanálech
Některá ložiska zemního plynu mohou obsahovat až 42% sulfánu
V průmyslu vzniká také při sulfátové výrobě papíru a celulosy nebo při činění kůže
V laboratoři vzniká při rozkladu sulfidů kyselinami
Toxicita sulfánu
Sulfan se dobře vstřebává plícemi. V krvi se rychle oxiduje na thiosírany a sírany.
Napadá především centrální nervový systém.
Toxické účinky jsou založeny na poškození buněčného metabolismu s následným nedostatkem kyslíku.
Má negativní vliv na vodní organismy, mění pH vodních systémů
Projevy otravy sulfánem
Při postižení nervové soustavy se objevují bolesti hlavy, únava, závratě a podrážděnost.
V případech smrtelných otrav lidí byl zjištěn edém mozku, degenerace a nekróza, mozkové kůry a bazálních ganglií.
Nižší koncentrace vyvolávají křeče a bezvědomí s poměrně rychlým zotavením
Při vyšších koncentracích sulfanu upadá otrávený do bezvědomí okamžitě již po několika vdechnutích, smrt přichází rychle vinou ochrnutí dýchacího centra, u
Delší expozice může vést ke vzniku edému plic
Dráždivé účinky se projeví i poškozením oční rohovky a zánětem spojivek
Bezpečnost práce
Nutno zamezit úniku do ovzduší
Při práci používat ochranné pomůcky a mít k dispozici dýchací přístroj.
Skladovat mimo dosah zdrojů zapálení a látek oxidujících na chladném místě.
JAPONSKÉ SEBEVRAŽDY
V Japonsku se staly populárními sebevraždy sirovodíkem. Oběti si toxický plyn vyrobily smícháním domácích čisticích prostředků s koupelovou solí. Návod na sebevražedný sirovodíkový koktejl se šířil po internetu. Stránky musely být nakonec správci serverů cenzurovány
Nehoda v Bratislavě
• Při úniku sirovodíku v Bratislavské továrně lednu roku 2007 zemřeli dva lidé a další byl zraněn, ten musel být na místě oživován.
• Stalo se to v hale, kde jsou údajně zpracovávány různé chemikálie.
• Celý objekt byl evakuován.
• Únik plynu se podařilo zastavit přibližně po dvaceti minutách
Sirouhlík
Fyzikálně chem, vlastn
Chemická značka CS2
Též sulfid siřičitý
Bezbarvá těkavá kapalina silně hořlavá
Páry jsou těžší vzduchu, smíšené se vzduchem se snadno vznítí a explodují
čistá látka téměř bez zápachu, technická - se zápachem po zkažených vejcích
mísitelný s lihem a etherem
Bod tání: -112 °C
Bod varu: 47 °C
Vznik a výskyt sirouhlíku
Využívá se jako organické rozpouštědlo
V průmyslu při výrobě kaučuku, optického skla, viskózových vláken a celofánu.
V chemickém průmyslu při výrobě chloridu uhličitého, rhodanidu amonného a kyseliny sírové .
Vzniká hořením síry, pražením pyritu, reakcí kovů s kyselinou a rozkladem siřičitanů silnou kyselinou.
Toxicita sirouhlíku
Páry působí narkoticky a poškozují nervovou soustavu.Vyvolávají chudokrevnost a poruchy srdečního svalu.
Nejspíš snižují i reprodukční schopnost a poškozují plod v těle matky
Kapalní sirouhlík leptá kůži, sliznice a oči, může se vstřebat do kůže
.
Projevy otravy parami
Při akutní otravě parami se projevuje euforie, stavy opilosti, člověk může upadnout do bezvědomí, mohou ho postihnout křeče a obrna dýchání s následnou smrtí
Páry poškozují paměť a vyvolávají známky schizofrenie, melancholie a parkinsonismu.
Postižený může trpět poruchami spánku, anemií.
Bezpečnost práce se sirouhlíkem
Chraňte před teplem/ jiskrami/otevřeným plamenem/ horkými povrchy
Používejte požadované osobní ochranné prostředky
Při vznícení lze hasit vodou, práškem i pěnou
Musíme eliminovat riziko úniku sirouhlíku do vod, kanalizace a půdy.
Spolana v Neratovicích
V areálu chemičky Spolana v Neratovicích na Mělnicku hořely zbytky sirouhlíku. Měření prokázala, že do okolí neunikly žádné nebezpečné látky.
Zbytky sirouhlíku v podlahách budovy se zřejmě samy vznítily v bývalé výrobně viskózové stříže. Sirouhlík se zde v minulosti používal jako výrobní médium. V době požáru v budově nikdo nepracoval, nedošlo k materiálním škodám ani k újmě na zdraví pracujících zaměstnanců Spolany a okolních firem.
Prosím nekopírujte tento referát na své stránky, je to můj originál a je určen pouze proto, aby vám posloužil jako zdroj informací nebo jako hotový výtvor. Předem dík :)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Komentátor Komentátor | 21. března 2016 v 13:13 | Reagovat

Čau, celkem hezký ale to pozadí s barvou a tučostí písma se mi tu nějak nehodí ! :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama